Enota_MURENEK Enota Murenček se nahaja 5 km izven Krškega v lepem vaškem okolju na Zdolah.
Tu domujeta dve skupini, ena skupina prvega starostnega obdobja in ena drugega
starostnega obdobja. Skupini izkoriščata naravne danosti: gozd, travnike, vinograde,
ki jih obkrožajo, za svoja raziskovanja in različne dejavnosti.

Za enoto Murenček je značilna tudi izredna povezanost z ljudmi, običaji in naravo.