Mesec november 2023:

Oddelek Starostno obdobje Število prostih mest
Ciciban 1 – 2 0
Ciciban 2 – 3 0
Ciciban 3 – 4 0
Ciciban 3 – 6 0
Ciciban 4 – 5 0
Ciciban 5 – 6 0
Ciciban –
razvojni oddelek
1 – 6 0
Kekec 1- 4 0
Kekec 3 – 6 0
Zdole 1 – 3 1
Zdole 3 – 6 1
Dolenja vas 1 – 3 1
Dolanja vas 3 – 6 4
Grič 1 – 6 0
Pravljica 1 – 2 0
Pravljica 2 – 4 2
Pravljica 3 – 6 0
SKUPAJ   9