Vpis v vrtec

Vpis in sprejem otroka v vrtec

 • Otroke sprejemamo v vrtec na podlagi vloge, ki jo starši oddajo v upravi vrtca (obrazec za prijavo lahko dobijo tudi vrtcu).
 • Vrtec marca objavi razpis za vpis otrok za naslednje šolsko leto.
 • V kolikor je prijav več, kot je prostih mest, obravnava vloge komisija za sprejem otrok v vrtec (pravočasno oddane vloge).
 • V primeru, če oddelki niso povsem zapolnjeni, sprejema vrtec nove otroke tudi med letom.
 • Starši prejmejo odgovor o sprejemu v vrtec in so nato vabljeni na podpis pogodbe.

Vključevanje otrok v vrtec

 • Predhodni razgovori vzgojiteljice s starši
  Pred vstopom otroka v vrtec vzgojiteljica povabi starše na individualni razgovor, kjer staršem predstavi, kako bo potekalo delo v skupini. Starši pa vzgojiteljici predstavijo svojega otroka: kako se potolaži, uspava, kakšne ima prehrambne navade…
 • Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
  Vlogo za znižano plačilo vrtca je potrebno oddali na pristojnem CSD v mesecu pred prihodom otroka v vrtec.
 • Postopno uvajanje
  Prvi dan vpisa v vrtec je tudi prvi dan uvajanja. O trajanju in načinu uvajanja se starši dogovarjajo z vzgojiteljico.
 • Zdravniški pregled
  Otrok mora biti pred vključitvijo pregledan pri pediatru. Potrdilo se odda vzgojiteljici prvi dan prisotnosti v vrtcu.
 • Vzemite si čas
  Ugotovili smo, da je dobro, če je otrok prve dni v vrtcu krajši čas, ne celodnevno (max 9 ur). Zato si vzemite čas, da se boste lahko otroku in njegovemu uvajanju v vrtec dovolj posvetili.

Za vse informacije glede vpisa in sprejema otrok v vrtec se lahko obrnete na svetovalno delavko Sonjo Praprotnik (tel: 07 62 05 402 oziroma sonja.praprotnik1@guest.arnes.si ).