Pravljica

 

Enota_PRAVLJICA

V enoti Pravljica so 4 skupine, dve skupini prvega starostnega obdobja in dve skupini od 3 do 6 let. Celotna enota Pravljica bo kot obogatitev vnašala v svoje delo elemente Regio Emilia pedagogike.

Enota Pravljica se nahaja v neposredni bližini Valvasorjeve knjižnice, Občine Krško, Dvorane v parku, Mestnega muzeja in ostalih kulturnih ustanov, katere bodo otroci med letom večkrat obiskali.