Enota Grič se nahaja v strnjenem blokovskem naselju Gubčeve ulice. V prostorih bloka deluje ena skupina, v starosti 1-6 let. Strokovne delavke otroke spodbujamo k samostojnosti, medvrstniškemu sodelovanju, strmimo k umirjenosti in  sproščenem vzdušju. Odlična lega vrtca omogoča neposreden stik z naravnim in družbenim okoljem. Enota ima delovni čas od 6.30 do 15.30.

Naša vrata so vedno odprta za vse, ki nas želijo obiskati in pokukati v naš vsakdan.