Cenik

Plačila za starše glede na novo osnovo in dodatni popust za čas od 1.9.2022 dalje

Navedena plačila veljajo samo za občane občine Krško, ki imajo otroke vključene v enega izmed vrtcev občine Krško

1. Starostna skupina 1-3let.
Ekonomska cena: 660,35 €.
Osnova za plačilo staršev: 592,56 € (Ekonomska cena -1. olajšava)
     
Plačilni razred Plačilo staršev
brez olajšave NORP v €
Dejansko plačilo staršev
zaradi olajšave (-30%)
     
1. (0%) 0 € 0 €
2. (10%) 59,26 € 41,48 €
3. (20%) 118,51 € 82,96 €
4. (30%) 177,77 € 124,44 €
5. (35%) 207,40 € 145,18 €
6. (43%) 254,80 € 178,36 €
7. (53%) 314,06 € 219,84 €
8. (66%) 391,09 € 273,76 €
9. (77%) 456,27 € 319,39 €
     
     
2.Kombinirana skupina.
Ekonomska cena: 489,42 €.
Osnova za plačilo staršev: 461,87 € (Ekonomska cena -1. olajšava)
     
Plačilni razred Plačilo staršev
brez olajšave NORP v €
Dejansko plačilo staršev
zaradi olajšave (-30%)
     
1. (0%) 0 € 0 €
2. (10%) 46,19 € 32,33 €
3. (20%) 92,37 € 64,66 €
4. (30%) 138,56 € 96,99 €
5. (35%) 161,65 € 113,16 €
6. (43%) 198,60 € 139,02 €
7. (53%) 244,79 € 171,35 €
8. (66%) 304,83 € 213,38 €
9. (77%) 355,64 € 248,95 €
     
     
3.Starostna skupina 3 – 4 let.
Ekonomska cena: 473,06 €.
Osnova za plačilo staršev: 473,06 € (Ekonomska cena -1. olajšava)
     
Plačilni razred Plačilo staršev
brez olajšave NORP v €
Dejansko plačilo staršev
zaradi  olajšave
     
1. (0%)  0 € 0 €
2. (10%) 47,31 € 33,11 €
3. (20%) 94,61 € 66,23 €
4. (30%) 141,92 € 99,34€
5. (35%) 165,57 € 115,90 €
6. (43%) 203,42 € 142,39 €
7. (53%) 250,72 € 175,51 €
8. (66%) 312,22 € 218,55 €
 9. (77%) 364,26 € 254,98 €
     
4. Starostna skupina 3-6let.
Ekonomska cena: 449,97 €.
Osnova za plačilo staršev: 425,94 € (Ekonomska cena -1. olajšava)
     
Plačilni razred Plačilo staršev
brez olajšave NOPR v €
Dejansko plačilo staršev
zaradi olajšave (-30%)
     
1. (0%) 0€ 0 €
2. (10%) 42,59 € 29,82 €
3. (20%) 85,19 € 59,63 €
4. (30%) 127,78 € 89,45 €
5. (35%) 149,08 € 104,36 €
6. (43%) 183,16€ 128,21 €
7. (53%) 225,75 € 158,02 €
8. (66%) 281,12 € 196,78 €
9. (77%) 327,97 € 229,58 €
     
  1. olajšava ja znesek med ekonomsko ceno Vrtca Krško in anjnižjo ekonomsko ceno vrtca v Občini Krško in jo krije občina.

Za občane, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, veljajo ekonomske cene programov. V kolikor ima katera občina kakšno olajšavo, je ta ustrezno upoštevana na računu.

PLAČILO V PRIMERU ODSOTNOSTI OTROKA
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se od plačila odšteje znesek za prehrano (sorazmerni del, glede na plačilni razred) – za vsak dan odsotnosti.


PLAČILO V PRIMERU DALJŠE ODSOTNOSTI OTROKA ZARADI BOLEZNI

V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, ki traja nepretrgoma  tri tedne ali več (najmanj 21 koledarskih dni), se za čas odsotnosti otroka obračuna 50% plačila, znižanega za znesek prehrane.

Opozorilo: Za uveljavljanje navedenega 50% popusta v primeru bolezni, morajo starši predložiti zdravniško potrdilo. Obrazce, ki se uporabljajo kot zdravniška potrdila lahko dobijo starši na spletni strani Vrtca Krško: www.vrtec-krsko.si ali v upravi vrtca. Potrditi pa jih mora otrokov zdravnik (obrazce imajo ponavadi tudi v ambulanti).

Zdravstveni dom zaračuna izdajo potrdila 6,00 €.

ODSOTNOST OTROK V ČASU POLETNIH POČITNIC

V času poletnih počitnic (v času od 1. junija do 30. septembra) lahko starši uveljavljajo rezervacijo in sicer za neprekinjeno odsotnost najmanj en mesec in največ dva meseca.
V času rezervacije plačajo starši 25% plačila.
Rezervacijo morajo starši vnaprej pisno napovedati.

!! POZOR !!

Zmanjšano plačilo vrtca v primeru daljše odsotnosti otroka zaradi bolezni in v času rezervacij, velja le za starše, ki jim odločbo o višini plačila izda Center za socialno delo Krško. Tudi navedeni cenik velja le za otroke iz občine Krško.

!! PLAČILO OPOMINA!!

Staršem, ki ne poravnajo plačila oskrbnine v zahtevanem roku, vrtec izda OPOMIN. Prvi opomin je brezplačen, drugi opomin znaša 2,73 €, tretji opomin je pred tožbo in znaša 4,33 €. Velja do spremembe.

 
 
 
Dostopnost