Cenik

Plačila za starše glede na novo osnovo in dodatni popust za čas od 1.9.2019 dalje

Navedena plačila veljajo samo za občane občine Krško, ki imajo otroke vključene v enega izmed vrtcev občine Krško

 

1. Starostna skupina 1-3let. Osnova za plačilo staršev: 572,29€.
Plačilni razred Plačilo staršev
brez olajšave NORP v €
Dejansko plačilo staršev
zaradi olajšave (-30%)
1. (0%) 0€ 0€
2. (10%)  57,23€ 40,06€
3. (20%)  114,56€ 80,12€
4. (30%)  171,69€ 120,18€
5. (35%)  200,30€ 140,21€
6. (43%)  246,08€ 172,26€
7. (53%)  303,31€ 212,32€
8. (66%)  377,71€ 264,40€
9. (77%)  440,66€ 308,46€
2.Kombinirana skupina. Osnova za plačilo staršev 426,14€.
Plačilni razred Plačilo staršev
brez olajšave NORP v €
Dejansko plačilo staršev
zaradi olajšave (-30%)
1. (0%) 0€ 0€
2. (10%)  42,61€ 29,83€
3. (20%)  85,23€ 59,66€
4. (30%)  127,84€ 89,49€
5. (35%)  149,15€ 104,40€
6. (43%)  183,24€ 128,27€
7. (53%)  225,85€ 158,10€
8. (66%)  281,25€  196,88€
9. (77%)  328,13€ 229,69€
3.Starostna skupina 3 – 4 let. Osnova za plačilo staršev: 410,23€
Plačilni razred Plačilo staršev
brez olajšave NORP v €
Dejansko plačilo staršev
zaradi  olajšave
1. (0%)  0€ 0€
2. (10%)  41,02€ 28,72€
3. (20%)  82,05€ 57,43€
4. (30%)  123,07€ 86,15€
5. (35%)  143,58€ 100,51€
6. (43%)  176,40€ 123,48€
7. (53%)  217,42€ 152,20€
8. (66%)  270,75€ 189,53€
 9. (77%)  315,88€ 221,11€
4. Starostna skupina 3-6let. Osnova za plačilo staršev 373,09€.

Plačilni razred Plačilo staršev
brez olajšave NOPR v €
Dejansko plačilo staršev
zaradi olajšave (-30%)
1. (0%) 0€ 0 €
2. (10%) 37,31€ 26,12€
3. (20%) 74,62€ 52,23€
4. (30%) 111,93€ 78,35€
5. (35%) 130,58€ 91,41€
6. (43%) 160,43€ 112,30€
7. (53%) 197,74€  138,42€
8. (66%)  246,24€ 172,37€
9. (77%)  287,28€ 201,10€

 

Za starše, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, veljajo ekonomske cene programov, ki so naslednje:

starostna skupina 1-3 let           590,95 €

starostna skupina 3 – 6 let         396,55 €

kombinirana skupina                  466,29 €

starostna skupina 3 – 4 let         422,41 €

V kolikor ima katera občina kakšno olajšavo, je ta ustrezno upoštevana na računu.

 

PLAČILO V PRIMERU ODSOTNOSTI OTROKA
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se od plačila odšteje znesek za prehrano (sorazmerni del, glede na plačilni razred) – za vsak dan odsotnosti.


PLAČILO V PRIMERU DALJŠE ODSOTNOSTI OTROKA ZARADI BOLEZNI

V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, ki traja nepretrgoma  tri tedne ali več (najmanj 21 koledarskih dni), se za čas odsotnosti otroka obračuna 50% plačila, znižanega za znesek prehrane.

Opozorilo: Za uveljavljanje navedenega 50% popusta v primeru bolezni, morajo starši predložiti zdravniško potrdilo. Obrazce, ki se uporabljajo kot zdravniška potrdila lahko dobijo starši na spletni strani Vrtca Krško: www.vrtec-krsko.si ali v upravi vrtca. Potrditi pa jih mora otrokov zdravnik (obrazce imajo ponavadi tudi v ambulanti).

Zdravstveni dom zaračuna izdajo potrdila 6,00 €.

 

ODSOTNOST OTROK V ČASU POLETNIH POČITNIC

V času poletnih počitnic (v času od 1.junija do 30.septembra) lahko starši uveljavljajo rezervacijo in sicer za neprekinjeno odsotnost najmanj en mesec in največ dva meseca.
V času rezervacije plačajo starši 25% plačila.
Rezervacijo morajo starši vnaprej pisno napovedati.

!! POZOR !!

Zmanjšano plačilo vrtca v primeru daljše odsotnosti otroka zaradi bolezni in v času rezervacij, velja le za starše, ki jim odločbo o višini plačila izda Center za socialno delo Krško. Tudi navedeni cenik velja le za otroke iz občine Krško.

 

!! PLAČILO OPOMINA!!

Staršem, ki ne poravnajo plačila oskrbnine v zahtevanem roku, vrtec izda OPOMIN. Prvi opomin je brezplačen, drugi opomin znaša 2,73€, tretji opomin je pred tožbo in znaša 4,33€. Velja do spremembe.

 
 
 
Dostopnost