Cenik

Plačila za starše glede na novo osnovo in dodatni popust za čas od 1.9.2017 dalje

Navedena plačila veljajo samo za občane občine Krško, ki imajo otroke vključene v enega izmed vrtcev občine Krško

 

1. Starostna skupina 1-3let. Osnova za plačilo staršev: 476,25€.
Plačilni razred Plačilo staršev
brez olajšave
Dejansko plačilo staršev
zaradi 2.olajšave (-30%)
1. (0%) 0€ 0€
2. (10%)  47,63€ 33,34€
3. (20%)  95,25€ 66,68€
4. (30%)  142,88€ 100,01€
5. (35%)  166,69€ 116,68€
6. (43%)  204,79€ 143,35€
7. (53%)  252,41€ 176,69€
8. (66%)  314,33€ 220,03€
9. (77%)  366,71€ 256,70€
2.Kombinirana skupina. Osnova za plačilo staršev 383,31€.
Plačilni razred Plačilo staršev
brez olajšave
Dejansko plačilo staršev
zaradi 2.olajšave (-30%)
1. (0%) 0€ 0€
2. (10%)  38,33€ 26,83€
3. (20%)  76,66€ 53,66€
4. (30%)  114,99€ 80,50€
5. (35%)  134,16€ 93,91€
6. (43%)  164,82€ 115,38€
7. (53%)  203,15€ 142,21€
8. (66%)  252,98€  177,09€
9. (77%)  295,15€ 206,60€
3.Starostna skupina 3 – 4 let. Osnova za plačilo staršev: 367,01€
Plačilni razred Plačilo staršev
brez olajšave
Dejansko plačilo staršev
zaradi 2. olajšave
1. (0%)  0€ 0€
2. (10%)  36,70€ 25,69€
3. (20%)  73,40€ 51,38€
4. (30%)  110,10€ 77,07€
5. (35%)  128,45€ 89,92€
6. (43%)  157,81€ 110,47€
7. (53%)  194,52€ 136,16€
8. (66%)  242,23€ 169,56€
 9. (77%)  282,60€ 197,82€
4. Starostna skupina 3-6let. Osnova za plačilo staršev 327,90€.

Plačilni razred Plačilo staršev
brez olajšave
Dejansko plačilo staršev
zaradi 2.olajšave (-30%)
1. (0%) 0€ 0 €
2. (10%) 32,79€ 22,95€
3. (20%) 65,58€ 45,91€
4. (30%) 98,37€ 68,86€
5. (35%) 114,77€ 80,34€
6. (43%) 141,00€ 98,70€
7. (53%) 173,79€  121,65€
8. (66%)  216,41€ 151,49€
9. (77%)  252,48€ 176,74€

 

Za starše, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, veljajo ekonomske cene programov, ki so naslednje:

starostna skupina 1-3 let           541,97 €

starostna skupina 3 – 6 let         378,27 €

kombinirana skupina                  445,04 €

starostna skupina 3 – 4 let         397,75 €

V kolikor ima katera občina kakšno olajšavo, je ta ustrezno upoštevana na računu.

 

PLAČILO V PRIMERU ODSOTNOSTI OTROKA
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se od plačila odšteje znesek za prehrano (sorazmerni del, glede na plačilni razred) – za vsak dan odsotnosti.


PLAČILO V PRIMERU DALJŠE ODSOTNOSTI OTROKA ZARADI BOLEZNI

V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, ki traja nepretrgoma  tri tedne ali več (najmanj 21 koledarskih dni), se za čas odsotnosti otroka obračuna 50% plačila, znižanega za znesek prehrane.

Opozorilo: Za uveljavljanje navedenega 50% popusta v primeru bolezni, morajo starši predložiti zdravniško potrdilo. Obrazce, ki se uporabljajo kot zdravniška potrdila lahko dobijo starši na spletni strani Vrtca Krško: www.vrtec-krsko.si ali v upravi vrtca. Potrditi pa jih mora otrokov zdravnik (obrazce imajo ponavadi tudi v ambulanti).

Zdravstveni dom zaračuna izdajo potrdila 6,00 €.

 

ODSOTNOST OTROK V ČASU POLETNIH POČITNIC

V času poletnih počitnic (v času od 1.junija do 30.septembra) lahko starši uveljavljajo rezervacijo in sicer za neprekinjeno odsotnost najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni.
V času rezervacije plačajo starši 25% plačila.
Rezervacijo morajo starši vnaprej pisno napovedati.

!! POZOR !!

Zmanjšano plačilo vrtca v primeru daljše odsotnosti otroka zaradi bolezni in v času rezervacij, velja le za starše, ki jim odločbo o višini plačila izda Center za socialno delo Krško. Tudi navedeni cenik velja le za otroke iz občine Krško.

 

!! PLAČILO OPOMINA!!

Staršem, ki ne poravnajo plačila oskrbnine v zahtevanem roku, vrtec izda OPOMIN. Prvi opomin je brezplačen, drugi opomin znaša 2,73€, tretji opomin je pred tožbo in znaša 4,33€.