Cenik

Plačila za starše glede na novo osnovo in dodatni popust za čas od 1.9.2021 dalje

Navedena plačila veljajo samo za občane občine Krško, ki imajo otroke vključene v enega izmed vrtcev občine Krško

1. Starostna skupina 1-3let.
Ekonomska cena: 609,55 €.
Osnova za plačilo staršev: 583,86 € (Ekonomska cena -1. olajšava)
Plačilni razred Plačilo staršev
brez olajšave NORP v €
Dejansko plačilo staršev
zaradi olajšave (-30%)
1. (0%) 0 € 0 €
2. (10%) 58,39 € 40,87 €
3. (20%) 116,77 € 81,74 €
4. (30%) 175,16 € 122,61 €
5. (35%) 204,35 € 143,05 €
6. (43%) 251,06 € 175,74 €
7. (53%) 309,45 € 216,61 €
8. (66%) 385,35 € 269,74 €
9. (77%) 449,57 € 314,70 €
2.Kombinirana skupina.
Ekonomska cena: 468,85 €.
Osnova za plačilo staršev: 437,34 € (Ekonomska cena -1. olajšava)
Plačilni razred Plačilo staršev
brez olajšave NORP v €
Dejansko plačilo staršev
zaradi olajšave (-30%)
1. (0%) 0 € 0 €
2. (10%) 43,73 € 30,61 €
3. (20%) 87,47 € 61,23 €
4. (30%) 131,20 € 91,84 €
5. (35%) 153,07 € 107,15 €
6. (43%) 188,06 € 131,64 €
7. (53%) 231,79 € 162,25 €
8. (66%) 288,64 € 202,05 €
9. (77%) 336,75 € 235,73 €
3.Starostna skupina 3 – 4 let.
Ekonomska cena: 454,75 €.
Osnova za plačilo staršev: 454,75 € (Ekonomska cena -1. olajšava)
Plačilni razred Plačilo staršev
brez olajšave NORP v €
Dejansko plačilo staršev
zaradi  olajšave
1. (0%)  0 € 0 €
2. (10%) 45,48 € 31,83 €
3. (20%) 90,95 € 63,67 €
4. (30%) 136,43 € 95,50 €
5. (35%) 159,16 € 111,41 €
6. (43%) 195,54 € 136,88 €
7. (53%) 241,02 € 168,71 €
8. (66%) 300,14 € 210,09 €
 9. (77%) 350,16 € 245,11 €
4. Starostna skupina 3-6let.
Ekonomska cena: 423,43 €.
Osnova za plačilo staršev: 390,78 € (Ekonomska cena -1. olajšava)
Plačilni razred Plačilo staršev
brez olajšave NOPR v €
Dejansko plačilo staršev
zaradi olajšave (-30%)
1. (0%) 0€ 0 €
2. (10%) 39,08 € 27,35 €
3. (20%) 78,16 € 54,71 €
4. (30%) 117,23 € 82,06 €
5. (35%) 136,77 € 95,74 €
6. (43%) 168,04 € 117,62 €
7. (53%) 207,11 € 144,98 €
8. (66%) 257,91 € 180,54 €
9. (77%) 300,90 € 210,63 €
  1. olajšava ja znesek med ekonomsko ceno Vrtca Krško in anjnižjo ekonomsko ceno vrtca v Občini Krško in jo krije občina.

Za občane, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, veljajo ekonomske cene programov. V kolikor ima katera občina kakšno olajšavo, je ta ustrezno upoštevana na računu.

PLAČILO V PRIMERU ODSOTNOSTI OTROKA
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se od plačila odšteje znesek za prehrano (sorazmerni del, glede na plačilni razred) – za vsak dan odsotnosti.


PLAČILO V PRIMERU DALJŠE ODSOTNOSTI OTROKA ZARADI BOLEZNI

V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, ki traja nepretrgoma  tri tedne ali več (najmanj 21 koledarskih dni), se za čas odsotnosti otroka obračuna 50% plačila, znižanega za znesek prehrane.

Opozorilo: Za uveljavljanje navedenega 50% popusta v primeru bolezni, morajo starši predložiti zdravniško potrdilo. Obrazce, ki se uporabljajo kot zdravniška potrdila lahko dobijo starši na spletni strani Vrtca Krško: www.vrtec-krsko.si ali v upravi vrtca. Potrditi pa jih mora otrokov zdravnik (obrazce imajo ponavadi tudi v ambulanti).

Zdravstveni dom zaračuna izdajo potrdila 6,00 €.

ODSOTNOST OTROK V ČASU POLETNIH POČITNIC

V času poletnih počitnic (v času od 1. junija do 30. septembra) lahko starši uveljavljajo rezervacijo in sicer za neprekinjeno odsotnost najmanj en mesec in največ dva meseca.
V času rezervacije plačajo starši 25% plačila.
Rezervacijo morajo starši vnaprej pisno napovedati.

!! POZOR !!

Zmanjšano plačilo vrtca v primeru daljše odsotnosti otroka zaradi bolezni in v času rezervacij, velja le za starše, ki jim odločbo o višini plačila izda Center za socialno delo Krško. Tudi navedeni cenik velja le za otroke iz občine Krško.

!! PLAČILO OPOMINA!!

Staršem, ki ne poravnajo plačila oskrbnine v zahtevanem roku, vrtec izda OPOMIN. Prvi opomin je brezplačen, drugi opomin znaša 2,73 €, tretji opomin je pred tožbo in znaša 4,33 €. Velja do spremembe.

 
 
 
Dostopnost