Ciciban

 

CICIBAN

Na rahli vzpetini Krškega se nahaja centralni vrtec Ciciban, ki je naša največja enota s 16 oddelki.V letošnjem letu imamo 5 oddelkov prvega starostnega obdobja, 3 kombinirane oddelke, 6 oddelkov drugega starostnega obdobja ter razvojni oddelek. V enoti Ciciban ima sedež tudi uprava vrtca.