CICIBAN

Na rahli vzpetini Krškega se nahaja centralni vrtec Ciciban, ki je naša največja enota s 15 oddelki. V letošnjem letu imamo 6 oddelkov prvega starostnega obdobja, 7 oddelkov drugega starostnega obdobja ter 2 razvojna oddelka. V enoti Ciciban ima sedež tudi uprava vrtca.