OPROSTITEV PLAČILA VRTCA ZARADI ODREJENE KARANTENE ALI IZOLACIJE

Spoštovani starši!

V času epidemije Covid-19 so starši oproščeni plačila vrtca v naslednjih primerih:

  • za čas, ko je otrok v karanteni, ker je bil v visoko rizičnem kontaktu z obolelo osebo, v kolikor starši za otroka predložijo potrdilo NIJZ-ja o karanteni (102.člen PKP5-ZZUOOP).
  • za čas, ko otroci ne morejo obiskovati vrtca zaradi zaprtja posameznih oddelkov in enot (128.člen ZIUOPDVE).
  • za čas, ko je otrok v izolaciji, ker je pozitiven na Covid-19 in mu je izbrani zdravnik odredil izolacijo. V tem primeru mora dostaviti potrdilo od zdravnika.

O odrejeni karanteni ali izolaciji otroka morajo starši takoj obvestiti vzgojiteljico.

                                                                                  Uprava Vrtca Krško

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost