5.5.2021 – DV2 – TRAJNOSTNA MOBILNOST IN MI

Letošnje šolsko leto smo se vključili v projekt trajnostna mobilnost. Naša naloga je, da otrokom in staršem predstavimo problematiko trajnostne mobilnost in da skupaj naredimo nekaj korakov v izboljšanje naših potovalnih navad.

Ena od priporočenih nalog v okviru projekta pa je bila tudi kartografija. Tako smo z otroki raziskovali okolico vrtca, pravila primernega vedenja v prometu, pri tem pa smo se znašli tudi pred določenimi točkami, ki so za nas nevarne.

Po navodilih smo izdelali tudi zemljevid s predlogi za izboljšavo.

Delo je potekalo po več stopnjah, in sicer:

  • Ogled okolice vrtca z utrjevanjem zemljepisnih imen v okolici ter spoznavanje z označbami le teh.
  • Spoznavanje z zemljevidi in njihovim pomenom.
  • Risanje naše poti v vrtec z opisom zanimivih ali tudi neprijetnih dogodkov.
  • Risanje zemljevida naših poti v okolici vrtca.
  • Pogovor o pravilih obnašanja v prometu, utrjevanje prometnih znakov in pogovor o nevarnostih.
  • Izdelava zemljevida po točno določenih navodilih vključujoč predloge za večjo varnost.
  • Priprava programa za predstavitev naših predlogov za izboljšavo prometnih pomanjkljivosti širši javnosti. Otroci so pripravili glasbene in plesne vložke, nato pa smo skupaj oblikovali še program.
  • S predlogi smo 5.5. 2021 seznanili širšo javnost. Na naše povabilo so se odzvali: Občina Krško in gospa Romana Pečnik, KS Dolenja vas in predsednik Matej Libenšek, ravnatelj Vrtca Krško Dušan Tomažin in Anita Gomilšek ter koordinatorka projekta Sonja Praprotnik.
  • V predstavitev pa so se vključili tudi starši, ki smo jih povabili, da nam tudi oni predstavijo svoja opažanja in predloge. Ena od mamic je predloge tudi predstavila na predstavitvi.

Predstavnica občine se je zahvalila za povabilo in obljubila, da se bodo potrudili uresničiti, vsaj nekaj od navedenih predlogov.

V znak zahvale pa nam je podarila tudi rutice, ki smo jih takoj naslednji dan uporabili na našem sprehodu.

Zapisala Zala Jazbec, dipl. vzg.

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost