1.6. 2021 – DV2 – ZDRAVJE V VRTCU

V vrtcu pridno skrbimo za naše zdravje že od prvega dne. Zavedamo se, da je ozaveščanje otrok, zlasti v tem času, še kako pomembno. Za zdravje skrbimo v okviru osebne higiene, gibanja, kulture prehranjevanja in skrbi zase in za naše bližnje.

V maju smo naša znanja še nekoliko osvežili in se bolj načrtno lotili pomena zdrave hrane. Izdelali smo prehransko piramido, si ogledali videoposnetek o pomenu vode in v dejavnosti vključili več gibanja.

Ker so se začeli toplejši dnevi in veliko časa preživimo na prostem, smo se pogovorili tudi o škodljivih vplivih sonca.

Zapisala Zala Jazbec, dipl. vzg.

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost