ZAČETEK NOVEGA ŠOLSKEGA LETA 2020/21

Spoštovani starši

V torek 1.9.2020 se začenja novo šolsko leto.

Otroci se bodo vrnili v igralnice, nekateri v iste kot so bili do sedaj, nekateri bodo premeščeni drugam. V mnoge skupine pridejo nove vzgojiteljice.

Upamo, da vse te spremembe ne bodo pretirano zmedle otrok, in da bodo uspešno in v dobrem počutju vstopili v novo šolsko leto.

UKREPI PROTI ŠIRJENJU COVID-19

Žal ogroženost in nevarnost za okužbo s koronavirusom še obstaja, zato bo vrtec nadaljeval z zdravstvenimi in drugimi ukrepi.

Navodila za starše ob prihodu v vrtec

  • Ob prihodu v vrtec morate imeti izjave, da je otrok zdrav, in da ni bil v stiku z okuženo osebo. Obrazec izjave je priložen, prav tako lahko starši dobijo obrazec pri svoji vzgojiteljici.
  • Pred vhodom v vrtec (na enoti Ciciban) bodo delavci vrtca usmerjali starše ter pregledovali izjave.
  • Pred vstopom v vrtec morate imeti zaščitno masko in si obvezno razkužiti roke.
  • Poskrbeti moramo za čim manj gneče v garderobah. Zato vas prosimo, da otroka čim hitreje uredite in oddate vzgojiteljici. Čim manj časa se zadržujte v prostorih vrtca.
  • Nekatere vzgojiteljice bodo skupaj z vami naredile urnik prihodov otrok.
  • Na enoti Ciciban se bo jutranje dežurstvo pred 6.30 uro izvajalo v eni od igralnic v vsakem posameznem traktu. Od 6.30 dalje pa v vsaki igralnici posebej. Enako popoldan od 15.30 dalje. Dodatne informacije boste dobili pri svojih vzgojiteljicah.
  • Pri delu z otroki v skupinah se bodo prav tako izvajali številni higienski ukrepi. Eden od ukrepov je tudi, da ni dovoljeno nošenje igrač od doma.
  • Ker bodo imele vzgojiteljice le malo časa za pogovor z vami (zjutraj ali pri odhodu domov), se bodo z vami posebej dogovorile o načinu izmenjave informacij.

Uvajanje novincev

Za večino otrok je vstop v vrtec travmatičen dogodek, zato se moramo vsi potruditi, da bodo stiske otrok čim manjše. Vendar tudi pri uvajanju novincev bo potrebno upoštevati zaščitne ukrepe. Na individualnih razgovorih z vašo vzgojiteljico ste se že pogovorili o podrobnostih. Večinoma boste lahko prisotni z otrokom na igrišču, na sprehodu, na terasi. Prosimo vas, da ste dosledni pri upoštevanju higienskih ukrepov. Pomembno je tudi, da se v vrtcu zadržujete čim krajši čas.

Želimo vam uspešen začetek šolskega leta.

Uprava VRTCA KRŠKO

Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost