PTICE POZIMI – C5 – 01.02.2019

Hura! Končno je sneg pobelil  doline in bregove.

Otroke je zelo razveselil.

Ptice pa so ostale brez hrane. Da ne bodo lačne zanje skrbimo mi.

V ptičjo krmilnico vsak dan natrosimo zrnje, potem pa jih navdušeno opazujemo, ko se drenjajo v hišici, letajo iz veje na vejo, z drevesa na drevo.

Spomladi pa se nam bodo oddolžile s svojim petjem.

Vrabček čivka čiv-čiv-čiv

toliko, da sem še živ,

moj želodček prazen je,

ves od mraza tresem se.

»Moj želodček prazen je,

ves od mraza tresem se.«

Vrana kraka kra-kra-kra

mrzla zima je prišla,

slabo zdaj za mene bo

večkrat bodem stradala.

»Slabo zdaj za mene bo

večkrat bodem stradala.«

Darija & Melita