DV2 – 28.10.2018 – VILA JESENKA NA OBISKU

Na ponedeljkovo jutro nas je obiskala vila Jesenka, ki nam je povedala, da je prišla jesen. Prisluhnili smo Vivaldijevi Jeseni ter se poskušali spomniti, kaj vse prinaša jesenski čas.

O jeseni smo se pogovarjali tudi z našimi starši, ki so nam priskočili na pomoč z jesenskimi plodovi.

Tako smo utrjevali že poznane pojme, hkrati pa usvajali nove. Jesenske plodove smo razdelili na tiste, ki jih nabiramo na vrtu ali njivi ter tiste, ki rastejo v gozdu. Hkrati smo usvojili pojma listavec in iglavec ter razlike med njimi.

Plodove smo vključili tudi v igro in tako je nastal naravoslovni kotiček, kjer smo lahko razvrščali, urili pincetni prijem ter se o videnem pogovarjali.

Obiskali smo tudi Kmetijsko šolo Grm, kjer smo spoznavali, za koga so nekateri poljski pridelki tudi namenjeni. Poleg živali smo si ogledali tudi predstavo o  jablani ter se sprehodili med različnimi sortami jabolk. Kar nismo se mogli načuditi, koliko jih obstaja.

Svoje znanje smo preverili tudi na sprehodu v gozd. Prepoznavali smo listje in plodove, ki so ležali na tleh ter jih poskušali povezati z ustreznim drevesom. Spoznavali smo tudi razlike med drevesi. Ugotovili smo, da ima bukev sivo in gladko lubje, medtem ko ima hrast rjavega in hrapavega. Ves čas pa so nas spremljale različne gobe. Veliko smo jih tudi prepoznali.

Po vrnitvi iz gozda smo o vsem hiteli pripovedovati tudi jesenki, ki nas je za nagrado naučila še pesem o jeseni.

Zapisala Zala Jazbec, dipl. vzg.