9. 9. 2018 – Prijateljstvo

PRIJATELJSTVO NAS OSREČUJE

Prijateljstvo. Beseda, ki s svojo težo ne premore vsega tistega, kar se za njo skriva. Vsem ne pomeni enako. Nekateri ljudje smatrajo za prijatelje tiste, ki jim lahko zaupajo, drugi ljudi, ki so jim blizu, tretji, ker jim slednji predstavljajo družbo in socialno okolje, ki jih obdaja, četrti za prijatelje sklepajo ljudi, s katerimi imajo marsikaj skupnega, peti… Vsi si tolmačimo prijateljstvo po svoje.

Otroci povedo, da so njihovi prijatelji tisti, ki se z njimi igrajo, pa tisti, ki se smejijo in jih ne uščipnejo. Vsi se tudi strinjamo, da se imajo prijatelji radi.

V skupini otrok, ki je tako pisana kot mavrica, so v začetku šolskega leta socialne igre vodilo k sprejemanju posameznika in drugačnosti vsakega posebej. Tako se počasi izoblikuje skupina, ki je med seboj povezana in usmerjena k istim ciljem. Spoštovanje in sprejetost pa glavni vrednoti.

Šolsko leto smo začeli z dogovori in pogovori o željah otrok, z branjem pravljic, z risanjem in ustvarjanjem, nadaljevali s pesmijo in plesom ter druženjem s prijatelji iz sosednje igralnice. Vse smo popestrili s prosto in ustvarjalno igro otrok v igralnici in na igrišču, sprehodom in raziskovanjem bližnjega okolja vrtca. Uživamo in vsem nam je lepo.

Otroci 14. skupine/SOVICE s Klaudijo in Darjo.