8. Igra v gozdu – oktober, 2019

Gozd je odličen prostor za igro in raziskovanje. Naravni materiali od vej, štorov, debel do listov, maha in prsti nudijo otrokom veliko spodbud za igro, raziskovanje in ustvarjanje. Ob tem se otroci učijo in na sproščen način pridobivajo nove izkušnje in tudi osnove znanja za življenje. Razvijajo tudi domišljijo in ustvarjalnost ter pridobivajo pozitiven odnos do narave.

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost