8. 10. 2018 – Bralna značka

Zakaj otroku beremo?

Odrasli, ki otroku vsak dan berejo in se ob tem pogovarjajo,

 so v dobesednem smislu ustvarjalci otrokove prihodnosti,

saj ustvarjajo njegove predstave, simbole, oblikujejo doživljanje,

logiko in mišljenje ter ob tem tudi sami rastejo.

( M. D. Bubnič, 1999).

 

BRANJE V DRUŽINSKEM KROGU JE IZREDNO POMEMBNO,

SAJ OTROK S TISTIMI, KI JIH IMA NAJRAJE, OB ČUSTVENI TOPLINI IN POZORNOSTI,

 DELI LEPOTO PRAVLJIC, ZGODBIC IN ZANIMIVOSTI IZ KNJIG.

VELIKOKRAT PA LAHKO OTROK NA TAK NAČIN IN TAKRAT,

REŠUJE SVOJE  STISKE, STRAHOVE, DILEME, PROBLEME…

V vrtcu branje nadgradimo z zanimivi vsebinami in igrami, katere otroke še dodatno spodbujajo k razvijanju jezikovnih zmožnosti (besednjak, artikulacija, besedilo), k verbalni-neverbalni komunikaciji, medosebni in skupinski komunikaciji, učimo se izmenjati mnenja in argumentirati, igramo se igre za spodbujanje funkcionalnega mišljenja (uganke in problemska vprašanja, ustvarjalno mišljenje/domišljijske igre), prepoznavamo začetni in končni glas in vse ostalo, do kamor seže domišljija vsakega posameznika.

Kakor je v tem obdobju pomemben razvoj govora pri otroku, ravno tako je pomembno vzpostavljanje prijetnih odnosov skozi komunikacijske veščine in s tem uveljavljanje posameznika, kot suverene in samozavestne osebe.

 

»Če želite imeti pametne otroke, jim berite pravljice,

če želite imeti še bolj pametne otroke,

jim berite še več pravljic.«

(Alberta Einstein)

Vaši mali »bralčki« s Klaudijo in Darjo.