6.1.2020 – DV2 – MAVRIČNA JOGA POTOVANJA

V decembru smo z vzgojiteljico Anito izvajali Mavrična joga potovanja.

Joga je zabaven, varen način, kjer lahko otroci razvijajo različne veščine v skrbnem, sočutnem in netekmovalnem okolju, kjer ni mesta za sodbe. Je dober blažilec dnevnih stresov ter podpora njihovemu zdravju ter fizičnemu, socialnemu in mentalnemu napredku.

Na joga uricah poskušamo držati ravnotežje med načrtovanim in spontanim delom, saj naj imajo otroci možnost soodločati o poteku ure in tako pridobiti veščino poslušanja sebe, drug drugega ter se ustvarjalno izraziti. Včasih je tak način zelo zahteven, a le tako imajo otroci možnost biti ustvarjalni, biti voditelji, sprejeti vodenje, predvsem pa morajo ugotoviti kdo so, kaj čutijo in kaj jim odgovarja.

V naših predvsem šolskih programih ne najdemo veliko orodij, ki otrokom omogočajo postati srečnejši in bolj zdravi posamezniki, ne naučimo se kako sprostiti napetosti, ki se nabirajo v nas ali kako se osredotočati ali kako spremeniti svoje razpoloženje.

V uro joge za otroke vtkemo zgodbe, pesmi, igre, asane, kar ustvari multi senzorno okolje, kjer se lahko otroci razvijajo skozi kinestetično, vizualno in slušno učenje.

Otroke spodbujam, da so pozorni na svoje telo na spoštljiv način, zato jih ne priganjam v položaj ali iz njega. Tako se učijo za kasnejše obdobje, kako prisluhniti sebi, telesu in občutkom, da se lahko bolje odločajo pod pritiski situacij in so bolj dovzetni za samovrednotenje.

Pomemben učinek imajo tudi vaje sodelovanja in interakcije, ko otroci izvajajo skupne poze, partnerske poze, igre sodelovanja, igre samoizražanja.

Razvoj socialnih veščin je ključnega pomena. Otroci se skozi zgled učijo nenasilne, verbalne in neverbalne komunikacije ter tako dojamejo, da smo vsi med sabo povezani. Učijo se spoštovanja drug drugega, sebe samega, svojega okolja.

Skozi mavrična joga potovanja otroci pogostokrat spoznavajo druge kulture in države, skozi asane spoznavajo živali, njihova bivališča, ogrožene vrste, dotaknemo se globalnih vprašanj (recimo recikliranje, sečnja dreves). Spodbujamo skrb za planet in vse njene prebivalce – živali in ljudi.

Joga je starodavna znanost, a v zadnjih 60 letih se je spreminjala, kot svet in znanost v tem obdobju. Joga za otroke je nov koncept, a je za otroke zelo naraven, kot tekanje in skakanje. Gibanje skozi oponašanje narave je otrokom najbližji in zanimiv način raziskovanja njihovih teles ter njihovega sveta.

Joga urice so vedno zabavne, saj izhajam iz znanih dejstev:

  • kadar smo srečni, smo zdravi (hormoni, endorfini) , smeh (ne glede na razlog ga možgani prepoznajo), boljši imunski sistem
  • v nasprotju s strahom je tako okolje veliko bolj varno in efektivno za učenje
  • pomaga nam, da sprostimo napetosti
  • ustvarimo prostor za raziskovanje in sproščanje nepredelanih čustev
  • ustvarimo prostor, kjer se lahko svobodno izražamo in odzivamo
  • in ker je zabava na uricah joge vedno povezana s sodelovanjem, se morajo otroci naučiti in delovati z določenimi pravili medsebojnega spoštovanja, kar jim omogoča, da se vse odvija na zabaven način.

Vsi ljudje potrebujemo veselje, otrokom pa omogočamo, da svoje naravne spontanosti in radosti ne izgubijo.

Zapisala: Anita Amrit Vimpolšek, dipl.vzg., certificirana učiteljica Joge v vsakdanjem in življenju in Rainbow kids yoge

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost