27.9. – Grič – Igra

V mesecu septembru smo se spoznavali skozi igro in se tako privajali na vrtec. Mlajši novinci so vrtec sprejeli zelo hitro in brez težav. Dva otroka pa za prilagajanje potrebujeta dlje časa. Vzgojiteljice se trudimo, da bi bilo v vrtcu vsem otrokom lepo, da bi radi prihajali v vrtec. Prepričane smo, da nam bo uspelo.

Zapisala,

Irena