16.3. 2019 – DV2 – ŠPORTNE SREDE

Otrokova primarna potreba je potreba po gibanju. Otrok s pomočjo gibanja pridobiva izkušnje, usvaja določena znanja ter krepi telo.

Poleg tega pa v vseh dejavnostih, ki vključujejo gibanje tudi neizmerno uživa.

V naši skupini se gibalnih dejavnosti poslužujemo vsakodnevno. Po dejavnostih v igralnici sledi prosta igra na igrišču, na travniku ali v gozdu.

Gibalne igre v gozdu so otrokom zelo zabavne. Prepustijo se domišljiji in se brez igrač prepuščajo gozdnim dogodivščinam, hkrati pa razvijajo naravne oblike gibanja (hoja, tek, plazenje…). Naše pohode po gozdu si otežimo tako, da zavijemo s poti in se plazimo čez številne naravne prepreke, ki jih srečamo.

Občasno se poslužujemo tudi dvorane KS Dolenja vas, kjer izvedemo kakšno vadbeno uro. Opaziti je, da so otroci po večkratnih obiskih gozda veliko bolj spretni pri izvedbi kompleksnejših gibalnih nalog. Veliko manj težav imajo pri igrah, ki vključujejo ravnotežje, moč, hitrost in koordinacijo.

Hkrati pa je opaziti tudi veliko več zaupanja v svoje sposobnosti, kot na začetku šolskega leta.

Zapisala Zala Jazbec, dipl. vzg.