14. 3. 2019 – Medimedo

Projekt MEDIMEDO izvajajo študenti medicine. Namen obiska otrok v vrtcu je zmanjševanje strahu otrok pred belimi haljami, včasih neprijetnimi ali zahtevnimi pregledi in operacijami, pa tudi seznanjanje z delom zdravnika in s pripomočki, ki jih zdravnik uporablja.

Igranje in učenje smo nadgradili še v igralnici s simbolno igro oz. igro »kot da«. Igralnica se je spremenila v bolnico in vsi otroci so postali zdravniki za svoje medvedke.

Otroci s Klaudijo in Darjo.