12. 3. – Z2 – Roditeljski sestanek – glasba

V letošnjem šolskem letu smo v skladu z Letnim delovnim načrtom izvedli izobraževalni roditeljski sestanek, na katerem so sodelovali starši s svojim otrokom.

Prvi del smo namenili petju, igranju na male ritmične instrumente, pozornem poslušanju, sledenju in igranju ob pravem času. V nadaljevanju skupne delavnice smo plesali ob glasbi različnih hitrosti, ter si izmišljali preproste ritmične motive in izmenjevali tiho in glasno petje in igranje.

V drugem delu smo s starši opravili krajšo evalvacijo dosedanjega dela ter dorekli vsebine in oblike nadaljnjega sodelovanja.

Zapisala: Simona Agrež Franko, mag. prof. pred. vzg.