12. 10. 2018 – Pohod treh generacij

Danes smo v vrtec povabili babice, dedke in tudi vas dragi starši, če vam je seveda čas to dopuščal. Skupaj smo se odpravili na potep. Vaša modrost, vaš notranji mir in ljubezen do vnučkov je najdragocenejši zaklad, ki ga nosite.

Pri medgeneracijskem povezovanju gre za povezovanja med generacijami, predvsem gre za medčloveški odnos in uresničevanje medgeneracijske solidarnosti v današnjih družbenih razmerah.

Medgeneracijsko povezovanje postaja zavestna odločitev in v družbi, ki se stara družbena nuja. Razumemo jo kot izmenjavo izkušenj in spoznanj, druženje, učenje, pomoč ene generacije drugi, ustvarjanje, ohranjanje in širjenje socialne mreže ter ohranjanje materialne varnost in kulturne dediščine.

Medgeneracijsko povezovanje prinaša sodelujočemu novo kvaliteto življenja, zagotavlja občutek sprejetosti in varnosti v kraju kjer živi, lajša osamljenost ter krepi duševno in telesno zdravje.

Medgeneracijsko sodelovanje odigra ključno vlogo, saj poskrbi, da se konstantno izmenjujejo znanja in izkušnje.

Predvsem nam je bilo vsem zelo lepo.

Vaši malči s Klaudijo in Darjo.