10.02. – P2 – Oblačila in barve

Tistih nekaj dni, ko smo imeli sneg na igrišču, sva s Heleno otrokom ponavljali, kaj je potrebno obleči, da se ne bomo prehladili, da nas ne bo zeblo, da bomo primerno oblečeni za na sneg.

Tako smo prišli na temo oblačila. Preko igre, socialnih iger in pogovora smo ponavljali, kaj imamo oblečeno in katera oblačila so otrokom poznana. Otroci so hkrati ponavljali barve – oblečene ima modre hlače. Nadaljevali smo v tej smeri, zato sem v knjižnici pobrskala primerno knjigo, našla sem pravljico O dveh miškah, ki so jo otroci zelo sprejeli. Pravljica je napisana hudomušno, razigrano in v rimah. Iz nje izhajamo kakšno obleko ima oblečeno rjava miš, siva miš in kakšne barve je muc, ki jima nagaja.

Otroci so risali oblačila, pomagali sva pri risanju na večji format, otroci pa so se urili v striženju s škarjami, po črti. Oblačila smo pobarvali, s trganko dodali listke nanje. Nastalo je tudi nekaj kap, na katere smo naredili luknje, skozi katere so otroci napeljevali vrvico.

In kaj bomo sedaj s temi izdelki? Ja obesili jih bomo. Nekaj otrok je prineslo ščipalke, napeljali smo vrvico in jih želeli obesiti. S ščipalkami smo urili pincetni prijem, kar pa ni mačji kašelj, ampak nam je uspelo.

Vzgojiteljica Sanja