1. 12. 2018 – K1 – Kekci v prometu

Pretekli mesec je bil za nas precej razgiban in razigran, pa tudi zelo poučen in pester. Preko različnih dejavnosti, smo spoznali marsikaj novega in zanimivega o prometu in različnih prometnih sredstvih.

Seznanili smo se z različnimi vrstami prometa, reševali smo zvočne uganke in poskušali prepoznati različne zvoke vozil. Spoznali smo pomen varnega obnašanja v prometu in o tem izdelali tudi plakat. Ugotovili smo, da so se vozila nekoč in danes zelo razlikovala, veliko novega pa smo izvedeli tudi z ogledovanjem slikanic o prometu. Vozila smo izdelovali iz odpadnih škatlic in plastičnih pokrovčkov, risali smo ceste z voščenkami, ustvarjali s plastelinom, sestavljali semaforje in posamezne dele avtomobila v celoto. Zaposlovale so nas tudi številne matematične dejavnosti: razvrščali smo prometna sredstva v posamezne skupine, seznanili smo se s prometnimi znaki in jih razlikovali po obliki in barvi, iskali smo pare prometnih znakov ter prepoznavali posamezne barve z nalogo prirejanja. V igralnici smo se razgibavali ob gibalnih igrah »Semafor« in »Prometna sredstva«, večkrat pa smo se odpravili tudi na sprehod ob cesti, kjer smo pridobljeno znanje o prometu lahko tudi uporabili. Zmogli smo tudi pot do avtobusne in železniške postaje, kjer smo si z navdušenjem ogledali prihode in odhode avtobusa in vlaka.

Dokazali smo, da nam v vrtcu nikoli ni dolgčas, saj se zelo zabavamo in hkrati tudi veliko naučimo!

Mojca Ašič, vzg.